Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Hírek

arr3Beyerdynamic és Lexon Pro a HBT-Shopban  Termékkínálatunk tovább bővül! Hamarosan érkeznek hozzánk a 90 éves múltra visszatekintő német...

Kapcsolat

HB Technik Kft.
Alkotmány út 24.
3261 Abasár
Telefonszám: +36 70 605 7723
Írjon nekünk

Legnépszerűbbek


Facebook nyereményjáték
A Facebook oldalon futó nyereményjáték játékszabályzata és adatkezelési tájékoztatója

Játékszabályzat és Adatkezelési tájékoztató

a HBT-Shop www.facebook.com/hbtechnikshop oldalon futó nyereményjátékhoz

 

A nyereményjáték szervezője, a nyereményjáték jogi minősítése

Jelen nyereményjáték szervezője a HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Horvát Roland; Telefonszám: +36 20 314 24 53, továbbiakban: Szervező). A Szervező a tulajdonosa és üzemeltetője a www.hbt-shop.hu címen elérhető portálnak, melyhez a www.facebook.com/hbtechnikshop oldal kapcsolódik. A szervező a nyereményjátékot a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint a portálhoz kapcsolódó fent megnevezett Facebook profilon keresztül bonyolítja le. A nyereményjátékban a nyereményt a Szervező biztosítja, és a Szervező bonyolítja a sorsolást is. A Játékosok személyes adatait a Szervező kezeli, az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint.

A részvétel feltétele a Játékosok alábbiak szerint bonyolított regisztrációja, a játékszabályzat valamint az adatkezelési szabályzat elfogadása, és a Szervező által megjelölt módon a weboldal használata. A játékban való részvételnek nem feltétele pénz fizetése, vagyoni érték nyújtása, vagy a Szervező bármely szolgáltatásának, termékének ellenérték fejében történő megvásárlása. Mindezek alapján a játék tétfizetéshez nem kötött, így nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A játék nem minősül bejelentés-, vagy engedélyköteles szerencsejátéknak szintén a fent megnevezett törvény alapján.

Játékosnak minősül minden olyan személy, aki a játékba regisztrál, abban részt vesz.

A játék célja és menete

A játék célja a Szervező által üzemeltetett weboldal népszerűsítése, ismertségük, látogatottságuk növelése. A játék célja emellett az is, hogy a Szervező a későbbiekben a Játékosokat megkeresse reklámokkal, üzleti ajánlatokkal, feltéve, hogy ezt utóbb a Játékos nem tiltja meg, az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.

A játék célja elsősorban a Szervező által üzemeltetett www.hbt-shop.hu címen elérhető weboldal népszerűsítése.

Részvételi feltételek, részvételből kizárt személyek

A játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, amennyiben a jelen szabályzatban foglaltak szerint a játékban részt vesznek, és a játék folyamán Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkeznek. A részvétel feltétele, hogy a Játékos a jelen Játékszabályzatot, valamint Adatkezelési szabályzatot elfogadja, és hozzájáruljon személyes adatai Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.

A Szervező a játékból kizárhatja azokat a Játékosokat, akik:

 • más személy adatait felhasználva regisztrálnak;
 • a jelen játékban, a Szervező által szervezett bármely játékban, promócióban a jogokat visszaélésszerűen gyakorolják
 • a Szervezőt bármely módon megkárosítják, vagy erre törekszenek;
 • nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, ennek érdekében bármilyen informatikai lépéseket követnek el;
 • illetéktelenül belépnek a Szervező bármely oldalának admin felületére, vagy ezt megkísérlik;
 • bármely más, jogszabályba ütköző módon megkísérlik befolyásolni a játék menetét;
 • harmadik személyeket azok hozzájárulása nélkül ajánlanak;
 • jelen Szabályzat, vagy az Adatkezelési szabályzat rendelkezéseit sértik.

A kizárt játékos adatait a Szervező törli, kivéve azon adatokat, amelyek szükségesek az újbóli regisztráció megakadályozásához. A kizárt Játékos a játékban a későbbiekben nem vehet részt.

Nyeremények köre

A www.facebook.com/hbtechnikshop weboldalon a „Nyár végi nyereményjáték” elnevezésű játék nyereménye:

1 db Mini Strobe 15W stroboszkóp

A nyereményre az a Játékos jogosult (vesz részt a nyeremény sorsolásán), aki a nyereményjáték kezdő és záró időpontja között like-olta a nyereményjáték felhívásáról szóló bejegyzést, melyet a szervező a Facebook oldalán rögzített bejegyzésként tart a nyereményjáték végéig. Csak az like-olhatja a bejegyzést aki elfogadja a játékszabályzatot, valamint az adatkezelési szabályzatot.

A felsorolt nyeremények bruttó nyeremények, készpénzre nem válthatóak, annak átvételére csak a nyertes jogosult, az át nem ruházható.

Szervező a sorsolás során pótnyertest is sorsol. Amennyiben a nyertessel való kapcsolatfelvétel 8 napon belül sikertelen, a nyertes elveszíti jogát a nyereményre, helyébe a pótnyertes lép azonos jogosultságokkal. A pótnyertessel való eredménytelen kapcsolatfelvétel esetén a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjátékot újraindítsa vagy az át nem vett nyeremény esetében az arra vonatkozó általános szabályok szerint járjon el.

Sorsolás

A nyeremények sorsolását a Szervező számítógép útján, véletlenszerűen végzi. A Szervező jogosult a sorsolás módját szabadon megválasztani, köteles azonban biztosítani, hogy a sorsolás kizárólag a véletlenen múljon. A sorsolás számítógépes véletlen voltát a szervező a sorsolást követő 3 napon belül a www.facebook.com/hbtechnikshop oldalon közzétett videóval igazolja a játékosok számára.

A nyeremények átadása

A Szervező a nyertes Játékost üzenetben értesíti, Facebookon való felkeresés útján. A megadott e-mail cím pontosságáért, és a Játékos általi elérhetőségéért, az elektronikus levelek, valamint a nyeremény kézbesíthetőségéért a Játékos felel. Amennyiben a Játékos a megadott e-mail címen nem elérhető, vagy az értesítésre nem jelentkezik 8 napon belül, elveszíti a nyereményhez való jogát.

A nyertes Játékos az üzenetben történő értesítést követően köteles megadni a Szervező részére a nyeremény átadásához szükséges adatokat.  Amennyiben a Játékos a Szervező által kért adatokat nem adja meg, a Szervező a Játékos számára az adatok megadására, vagy az adatok igazolására határidőt tűzhet. Ennek eredménytelen eltelte esetén a Játékos elveszíti a nyereményhez való jogát, tekintettel arra, hogy a nyeremény átadására nem kerülhet sor. Ekkor a nyertes helyét a pótnyertes veszi át.

A Szervező a Játékost a sorsolást követően is jogosult kizárni, a jelen szabályzatban meghatározott esetekben. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt jogi úton követelje vissza, ha a nyertes Játékos kizárásának lett volna helye. A nyertes kizárása után a nyereményeket az át nem vett nyereményekre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni, tehát a pótnyertes lép a nyertes helyébe.

A nyeremény átvételével kapcsolatos valamennyi költség a nyertes Játékost terheli, kivétel a postázás és csomagolás egyszeri díját, mely a szervezőt terheli.

A játék időtartama

A játék indulása: 2015.augusztus.11. 15:00

A játék zárulása: 2015.augusztus.23. 19:00

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

Adatkezelés, a nyertesek adatainak közzététele

A Játékosok adatait a Szervező az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerint kezeli. A nyertes nevének közzététele oly módon történik, hogy abból a Játékos elérhetősége ne derülhessen ki.

Figyelemmel arra, hogy a részvétel teljesen önkéntes, és a Játékosok a nyereményekre anélkül válnak jogosulttá, hogy a Szervező részére bármely tétet fizetnének, a Szervező az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulást a részvétel feltételéül szabja.

Egyéb rendelkezések

Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A résztvevők által rendelkezésre bocsátott információkat nem a Facebook kapja meg, hanem a Szervező. A Szervező a rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményjátékban használja fel. A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező - és nem a Facebook - felelős. A Facebook semmilyen kapcsolatban nem áll a nyereményjátékkal. A Facebookot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli.

Jelen játékszabályzat csak a nyereményjáték meghatározott kezdőidőpontjától annak befejezésig valamint a nyereménysorsolás, illetőleg a nyeremény átadás végéig érvényes.

A szervező nem felel azokért a technikai kimaradásokért, melyek ellenőrzési körén kívül eső hibákból keletkeztek, így különösen a weboldalak szolgáltató általi elérhetetlensége, vagy működési zavarai miatt.

A játékos csak saját felelősségére vehet részt a játékban. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el, valótlan, pontatlan adatokat adott meg, vagy a megadott adatok alapján nem volt elérhető. A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások jogait vagy jogos érdekeit sérti. Valamennyi játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti.

A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar hatályos jogszabályok az irányadók.

Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

A HB Technik Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 4. 1 em. 4. Adószám: 23802092-2 Cégjegyzékszám: 10-09-032737; Ügyvezető: Horvát Roland; Telefonszám: +36 20 314 24 53) alá veti magát jelen kötelező adatkezelési tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-a szerint az érintettet (jelen esetben a játékost a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell:

 • arról, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
 • az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha a felhasználó személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 • a) az adatgyűjtés ténye,
 • b) az érintettek köre,
 • c) az adatgyűjtés célja,
 • d) az adatkezelés időtartama,
 • e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése.

Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti törvényi rendelkezés alapján jött létre, tekintettel arra, hogy a nyereményjáték lebonyolítása esetében a játékosok személyes tájékoztatása lehetetlen, illetőleg aránytalan költséggel járna.

Jelen adatkezelési tájékoztató www.facebook.com/hbtechnikshop weboldalon futó „Nyár végi nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték adatkezelését szabályozza és a fenti jogszabályban előírt tartalmi előíráson alapul.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A HBT-Shop webáruház nyereményjátékával kapcsolatos általános információk

A www.hbt-shop.hu internetes webáruház által szervezett nyereményjátékban való részvétel esetén a webáruház üzemeltetője a HB Technik Kft. (továbbiakban: HBT-Shop webáruház) az Ön által megadott adatait (név, lakcím) bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem adja át és azokat csak a sorsolás lebonyolítása valamint a nyeremény átadása céljából használja fel.

A HBT-Shop webáruház az alábbi adatokat gyűjti, használja fel, illetőleg tárolja a jogügylet megvalósításáig: vezeték- és keresztnév; továbbá a nyertes és a pótnyertes esetében a külön felkeresést követően általuk megadott: e-mail cím, telefonszám, szállítási cím.

Az adatkezeléssel a webáruház Facebook-oldalán nyereményjátékban résztvevő játékosok érintettek.

A HBT-Shop webáruház adatgyűjtésének célja a sorsolás lebonyolítása, a nyertes valamint a pótnyertes adatai esetében pedig a nyeremény átadása.

A HBT-Shop webáruház az adatokat sorsolás lebonyolítását követően haladéktalanul törli. A felhasználó kérésére a HBT-Shop webáruház a játékos adatait azonnal törli.

A HBT-Shop webáruház rendelkezésére bocsájtott személyes adatok megismerésére a HBT-Shop munkatársai jogosultak, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A felhasználó a HBT-Shop webáruház facebook profiljára címzett levéllel (www.facebook.com/hbtechnikshop) bármelyik adatának módosítását kérheti, amennyiben azok még nem kerültek törlésre.

A HBT-Shop webáruház adatkezelésének alapja a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

A játékos jogai

Jelen fejezet alkalmazásában adatkezelő alatt a HBT-Shop webáruház üzemeltetőjét (aki egyben a nyereményjáték szervezője) a HB Technik Kft.-t, míg érintetten a Játékost kell érteni.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot az adatkezelő törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Különös rendelkezések a bírósági jogérvényesítés esetén

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Záró rendelkezés

Jelen adatvédelmi tájékoztatóban nem érintett kérdésekben a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, valamint a 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről rendelkezései az irányadóak.

Jelen szabályzat az alábbi linkről tölthető le: Játékszabályzat és Adatkezelési tájékoztató

Horvát Roland
HB Technik Kft.

NWY2ZDMx